නන්දසේනගේ බාර් එකෙන් ජාතිවාදී කසිප්පු බී ඩෝප් වූ හන්දුරුවන්ට අබ සරනයි

නන්දසේන බලය වෙනුවෙන් මත්පැන් දන්සලක් දුන්නේය . බෞද්ධ භික්ෂූන් ඇතුළු ජාතිවාදීන් නන්දසේනගේ බාර් එකෙන් ජාතිවාදය නැමති මදුවිත ඩෝප් වෙනතුරු පානය කළහ . ඩෝප් වූ ඔවුන් විවිධ කතා කීහ .රාබී වෙරි වූ මීයන් මෙන් කට මැත දෙඩවූහ

කොරෝනා මෘතදේහ භූමදාන කළ හොත් එය ආණ්ඩුවේ භූමදානයයයි. මැද ගොඩ හිමි කීවේය. දැන් වෙරි හිදී ඇත.මෙවන විට නන්දසේන බෞද්ධ භික්ෂූන්ගේ උදහසට ලක්වී ඇත.

නන්දසේන ලංකාව තුල භුමිදානයට විරුද්ද වුයේ  විද්‍යාත්මක පදනමකින් නොව සුළු ජාතිකයන්ට එරෙහි අමුම අමු වර්ගවාදී දුෂ්ටියකිනි. තමන් මැතිවරණයේදී පේමන්ට් රිලවෙකු ලෙස නැටවූ සිංහල බෞද්ධ අන්තවාදීන් පිනවීම නන්දසේනට අත්හල නොහැකි කර්තව්‍යක් විය.නමුත් අවසානයේ ශිෂ්ඨාචාරගත සමාජය ලංකාව කොන්කරන විට තමන් එතෙක් සුරතල් කළ අන්තවාදි සත්වයා මහමග අත්හැර දෑමුවේය.

නන්දසේන පැදුරටත් නොකියා පලා ගියේය

නන්දසේනගේ බාර් එකෙන් ජාතිවාදි කසිප්පු බී ඩෝප් වූ අය පසුගිය කාලයේ කී කථා ටිකක් යලි කියවා බලමු