චරපුරුෂ ඩ්‍රෝනියර් යානා ගුවන් හමුදා සංවත්සරයට පැමිණියේ මන්ද කියා චීනය විමසයි !

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ 70 වැනි සංවත්සරයට ඉන්දියානු ගුවන්හමුදා යානා 23 පැමිණිම රාජතාන්ත්‍රික අර්බුධයක් දක්වා වර්ධනය වී ඇති බව තානාපති ආරංචි මාර්ග දක්වා සිටියි . විශේෂයෙන් ඉන්දියානු ගුවන් හමුදාවේ ආවේක්ෂණ යානාවක් වන ඩ්‍රෝනියර් (Dornier) යානයේ පියාසර මෙහෙයුම් පිළිබදව චීන තානාපතිවරයා සිය දැඩි විරෝධය දක්වා ඇත.

Dornier aircraft use in frontline surveillance, applications such as maritime reconnaissance and intelligence warfare

ගුවන් හමුදා සංවත්සරයට ඉන්දියානු ගුවන් යානා 23ක් පැමිනීම සහ ඒ අතර චරපුරුෂ (Espionage) මෙහෙයුම් සදහා යොදා ගන්න ඩ්‍රෝනියර් යානා පැමිනීම පිලිබදව අග්‍රාමාත්‍යවරයා සිය මලයා වන නන්දසේනගෙන් කරනු විමසා ඇත.

ගුවන් සංදර්ශන සදහා ඉන්දියානු ගුවන් හමුදාව පැමිණි ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය නොවන බවත්, මිට පෙර ගුවන් හමුදාවේ 50 වැනි සංවත්සරයටද එනම් 2001 වර්ශයේ ඉන්දියානු ගුවන් යානා පැමිනි බව නන්දසේන ගෝඨාභය පෙන්වාදී ඇත.

2001 වර්ශයේ පැවති භූදේශපාලන වටපිටාව දැන් වෙනස් වී ඇති බවත් , 2001 කාලයේදී කොන්ඩය බැඳපු චීනෙක්වත් මෙරට නොසිටි බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා සිය මලයාට පවසා ඇත.විශේෂයෙන් චරපුරුෂ මෙහෙයුම් සදහා යොදාගන්නා ඩ්‍රෝනියර් යානා මෙරටට පැමිනීම රාජත්‍රාන්ත්‍රික අර්බුධයක් දක්වා වර්ධනය විය හැකි බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කොට ඇත.

එමපනක් නොව මෙරට ගුවන් හමුදා සංවත්සරයට පෙන්විය යුත්තේ අපගේ ගුවන් හමුදාවේ අභිමානය මිස ඉන්දියාවේ ගුවන් හමුදාවේ අභිමානය නොවන බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා අවධාරණය කොට ඇත. තවද ගුවන් හමුදාවේ 50 වැනි සංවත්සරයට ඉන්දියානු ගුවන් යානා ගෙන්වීම චන්ද්‍රිකාගේ පිස්සු වැඩක් බවත් ඒ පිළිබදව තමා එදාද ජයලත් වීරක්කොඩිට සහ චන්ද්‍රිකාට විරෝධය පල කළ බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා සිහිපත් කොට ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව යනු ලෝකයේ භයානකම ත්‍රස්තවාදී සංවිධානය පරාජය කළ ලොව විශිෂ්ඨතම ගුවන් හමුදාව බවත් , ඉන්දියාව යනු යුද්ධ කාලයේ අපේ ගුවන් හමුදාවට ඇණ මුරිච්චියක් වත් ලබා නොදුන් රටක් බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා සිහිපත් කොට ඇත. කරුණු එසේ හෙයින් ගුවන් හමුදා සංවත්සරයට ඉන්දියානු ගුවන් හමුදාව කැඳවීම මෙරට හමුදාවට කළ අවමානයක් බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කොට ඇත.