නකල්ස් රක්‍ෂිතයේ එනසාල් වගාවට අවසර, චීන සමාගම් ඉඩම් ගන්න පෝලිමේ

මීමුරේ නකල්ස් රක්ෂිතය තුල එනසාල් වගා කිරීමට ජනපති ගෝඨාභය අවසර ලබා ඇත . එම තීන්දුව ගත්තේ මීමුරේ ‘ගම සමග පිලිසදරක්’ ( ගසපි) වැඩ මුළුවෙන් අනතුරුවය

තවද පසුගිය සතියේ ගෝඨාභයගේ උපදෙස් මත කුඩා වැවිලි භෝග රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුරද මීමුරේ සංචාරය කොට ඇත. එම සංචාරයෙන් පසු මාධ්‍යටද අදහස් දක්වා තිබුනි

මීමුරේ ගම්වැසියන් නකල්ස් රක්ෂිතයට ඇතුළු වනාන්තරයට හානි නොවන ලෙස එනසාල් වගා කිරීමට පොරොන්දු වූ බව ජානක වක්කුඹුර මාධ්‍යට ප්‍රකාශ කළේය

මේ වන විට මීමුරේ ආශ්‍රිත ඉඩම් අක්කර සියගණනින් ආණ්ඩුවේ හෙන්චන් බලපත්‍ර මගින් අත්පත් කරගෙන ඇත. විදේශිකයන්ගේ ප්‍රෝක්සි සමාගමද ඒ අතර වෙයි.

ලංකාවේ ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමට චීන ජාතිකයන් මේ වන විට මාරාන්තික සටනක නිරතය . කොරෝනා තත්වය නිසා එය යම් තරමකට පාලනය වී ඇත

කෙසේ වුවද තව නොබෝ දිනකින් ඇමති වක්කුඹුර කියූ අන්දමට මීමුරේ ජනයා නකල්ස් රක්ෂිතයට ඇතුළුවී කැලෑවට හානි නොවන අයුරින් එනසල් වගා කිරීමට නියමිතය