සිරිසේන FB සටහනක් දමා නන්දසේනගේ කලිසම ඔළුවෙන් ගලවයි

අද දින කුඩා දරුවන් පිරිසක් ජෛව සංහාරය නවත්වීමට බල කරමින් සිතුවමක් ප්‍රදර්ශනය කළහ. ඔවුන් මෙම ඉල්ලීම කළේ විහාරමහා දේවී උද්‍යානය ඉදිරිපිටය. නමුත් නන්දසේනගේ පොලීසිය එම සිතුවම ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ඉඩ නොදුන්නේය, එය ඉවත් කිරීමට උත්සාහ කළේය.

මෙම සිදුවීම වාර්තා වනවාත් සමගම සිරිසේන නන්දසේනට ඔලොක්කුවට මෙන් පොස්‍ටුවක් දැම්මේය. දරුවන් සහ පරිසරය ‍රැකීම පාලකයාගේ මුඛ්‍ය වගකීම බව එම පෝස්‍ටුවෙන් කීවේය.

මීට පෙර සිරස ලක්ෂපති වැඩ සටහන හරහා භාග්‍යා නම් දැරියක් පරිසරය සු‍රැකීම පිළිබදව කථා කළේය. එවිට නන්දසේනගේ පොලීසිය ඇය හඹා ගොස් කට උත්තර ගත්තේය. වනසංරක්ෂණ නිළධාරීන් සිංහරාජ හතර මායිම දැන්නේදැයි භාග්‍ය දැරියගෙන් ප්‍රශ්න කළේය.

සිරිසේනගේ ජනපති ධුරන් ධූර අවසන් සතියේදී හෙක්ටයාර 11000 ලෙස තිබූ සිංහරාජය අක්කර 36000 දක්වා වැඩි කළේය.නන්දසේන එම ගැසට් එක මුද්‍රණය කිරීම අවුරුද්දකින් ප්‍රමාද කළේය . එම ගැසට් එකට අනුව නව සිංහරාජ මාඉම තවම ලකුණු කොට නැත.

තවද පරිසරය සම්බන්ධව සිරිසේන අත්සන් කළ ගැසට් 55 ක් මේදක්වා මුද්‍රණය කොට නැත . සිරිසේන ඒ පිළිබදව FB පෝස්‍ටුවක්ද දැමුවේය.

සිරිසේනගේ අද පෝස්‍ටුව පහත දිගුවෙන්